Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
Szukaj w tym dziale:

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  ogłasza przetarg na sporządzenie ekspertyzy technicznej stanu budynku.

Zapytanie ofertowe

Oświadczenie o braku powiązań

 

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  ogłasza przetarg na sporządzenie oceny technicznej zgodności z warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych.

http://nbip.pl/pinb/i/?i=36370

http://nbip.pl/pinb/i/?i=36371

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego  ogłasza przetarg na sporządzenie oceny technicznej zgodności z warunkami technicznymi wykonania robót budowlanych.

OGŁOSZENIE