Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie
Szukaj w tym dziale:

POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO

Poszukuje kandydatów / kandydatek na stanowisko:

STANOWISKO DS. ORGANIZACYJNO - ADMINISTRACYJNYCH PINB w Piasecznie.

MIEJSCE WYKONYWANIA PRACY

Piaseczno

ADRES URZĘDU

Piaseczno, ul. Czajewicza 2/4

WARUNKI PRACY

Praca przy komputerze oraz  z wykorzystaniem innych urządzeń biurowych, reprezentacja Inspektoratu w sprawach związanych z zakresem pracy.

ZAKRES ZADAŃ

1)      Przyjmowanie pism wchodzących i wychodzących ( w tym też zawiadomień o zakończeniu robót budowlanych, zawiadomień o rozpoczęciu robót budowlanych, wniosków o pozwolenie na użytkowanie );

2)      Rejestracja korespondencji wchodzącej i wychodzącej;

3)      Obsługa interesantów;

4)      Udzielanie informacji petentom w zakresie dot. kancelaryjnych czynności;

5)      Odbieranie telefonów;

6)      Archiwizacja akt spraw  merytorycznych;

7)      Utrzymywanie porządku w aktach i na kancelarii;

8)      Rozdzielanie zwrotek i dopinanie do akt spraw;

9)      Adresowanie i wysyłanie korespondencji wychodzącej;

10)  Administrowanie strony internetowej Biuletynu Informacji  Publicznej,

11)  Rozliczanie kart drogowych samochodów służbowych;

12)  Obsługa umów zawieranych z PINB  w Piasecznie;

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

1)      Wykształcenie  min średnie,

2)      Doświadczenie zawodowe: min. 2 letni staż pracy,

3)      Posiadanie obywatelstwa polskiego,

4)      korzystanie z pełni z praw publicznych,

5)      Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

6)      Oświadczenie o znajomości: kodeksu postępowania administracyjnego.

WYMAGANIA DODATKOWE

1)      Zaangażowanie i umiejętność pracy w zespole,

2)      Umiejętność obsługi komputera ( Microsoft Office )

WYMAGANE DOKUMENTY

1)      Życiorys (CV ) i list motywacyjny,

2)      Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

3)      Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy,

4)      Kopie dokumentów potwierdzających posiadane umiejętności,

5)      Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

6)      Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

7)      Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)      Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW

Dokumenty należy złożyć do: 26 kwietnia 2019 r.,

Decyduje data: wpływu oferty do urzędu,

Miejsce składania dokumentów:

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie ul. Czajewicza 2/4,

 05-500 Piaseczno.

INNE INFORMACJE

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Dane kontaktowe: tel:  22 750 66 95, ( godz. 8.00 – 14.00 ) osoba do kontaktów:

Ewa Pękala – księgowo - kadrowa.