Biuletyn Informacji Publicznej
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Piasecznie

      Co to jest?
Szukaj w tym dziale:

w sprawie: rozpatrywania spraw z zakresu administracji architektoniczno- budowlanej, przeprowadzania czynności kontrolnych oraz innych czynności procesowych przez pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piasecznie w czasie trwania epidemii.

http://nbip.pl/pinb/i/?i=52325

w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w 2019 r. w  Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Piasecznie.

pobierz

Zarządzenie nr 5/17 w sprawie dni wolnych oraz dni pracy w roku 2017 w Powiatowym Inspektorcie Nadzoru Budowlanego http://nbip.pl/pinb/i/?i=31108

Zarządzenie nr 3/17 w sprawie zmiany czasu pracy Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego http://nbip.pl/pinb/i/?i=30754

Zarządzenie nr 2/17 w sprawie zasad używania pojazdów służbowych http://nbip.pl/pinb/i/?i=30753

Zarządzenie nr 5/2016 w sprawie zmiany Regulaminu Powiatowego Inspekoratu Nadzoru Budowlengo w Piasecznie 20161129145925.pdf

Zarządzenie w sprawie zmiany Regulaminu organizacyjnego Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Piasecznie.

Zarządzenie nr 3 z dn 03.11.2016.pdf

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia zmian w instrukcji kancelaryjnej, zakresu działania składnicy akt oraz jednolitym rzeczowym wykazie akt.

Zarządzenie nr 2 z dn 03.11.2016.pdf

 

 


Zarządzenie: W przypadku złożenia wniosku o legalizację samowoli budowlanej na kancelarię tut. organu, każdowrazowo należy przeprowadzić kontrolę terenową obiektu.

Zarządzenie z 02.11.2016r.